.

"Vino și asează-te.
Peste două zile nu voi mai fi aici...
Și pe urmă...niciodată."
(Vasili Șukșin)
vineri, 14 august 2020

Care sunt cele 9 cete îngerești?


"Doamne ajută buni creștini,
Care sunt cele 9 cete îngerești? 
Ce misiune au ele?

SERAFIMII - aprind pe oameni cu focul dumnezeieştii dragoste, precum şi numele lor îi arată, că în limba evreiască „Serafim” se tălmăceşte „cel ce aprinde” sau „încălzeşte”.

După Serafimi, stau înaintea lui Dumnezeu ÎNȚELEPȚII HERUVIMI - cei cu ochi mulţi, care, mai mult decât alte cete de mai jos, strălucesc neâncetat cu lumina înţelegerii şi a cunoştinţei de Dumnezeu. 
Heruvimii fiind luminaţi în tainele lui Dumnezeu, ale cunoştinţei adâncului şi înţelepciunii divine, luminează şi pe alţii; căci însuşi numele de „Heruvim”, în aceeaşi limbă evreiască, se tâlcuieşte „multă înţelegere” sau „revărsare de înţelepciune”.

Ceata a treia, numită CEATA TRONURILOR, - care stă înaintea Celui ce şade pe scaun înalt şi preaânălţat (Isaia 6, 1). 
Se numesc aşa căci pe dânşii, ca pe nişte scaune înţelegătoare, se odihneşte Dumnezeu gânditor, precum scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul; adică nu cu fiinţa, ci cu slujirea şi cu darul.

CEATA DOMNIILOR, - revarsă oamenilor, care sânt puşi de Dumnezeu ca stăpânitori, puterea stăpânirii cu bună înţelegere şi a iconomiei celei înţelepte, ca să domnească bine şi cu dreptate peste ţările încredinţate lor.

CEATA PUTERILOR CEREȘTI - împlineşte fără odihnă voia cea tare şi puternică a Domnului Savaot, stăpâneşte planetele şi stelele universului; şi îi ajută pe creştini să rabde cu tărie necazurile vieţii şi să păzească poruncile lui Hristos.

CEATA STĂPÂNIILOR - se numeşte aşa pentru că aceşti îngeri au mare stăpânire peste diavoli. 
Ei risipesc stăpânirea lor şi izbăvesc pe oameni să nu cadă în ispitele cele cumplite care îi duc la moarte şi la osînda iadului.

CEATA ÎNCEPĂTORIILOR - se numesc aşa pentru că ei stăpânesc pe îngerii care sânt sub ascultarea lor, făcându-le cunoscută voia lui Dumnezeu. 
Ei au misiunea de a îndrepta toată lumea; ei păzesc ţările, tronurile celor ce conduc; ei păzesc hotarele neamurilor, oraşele, cetăţile, satele, limbile, bisericile şi păstorii de suflete. 
Ei îi ajută pe cei ce conduc popoare şi Biserici să facă voia lui Dumnezeu şi să nu asuprească pe cei de sub ascultarea lor.

ARHANGHELII - au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorociile cele înalte ale îngerilor şi, prin ei, oamenilor.

Ultima ceată şi mai apropiată de oameni este CEATA ÎNGERILOR - aceştia vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu şi voinţele Lui cele mai mici chiar, povăţuindu-i să trăiască în dragoste, în fapte bune şi cu dreptate, împlinind întru toate voia Domnului. 
Îngerii sînt rînduiţi să păzească pe fiecare credincios, căci de la Botez fiecare creştin are un înger păzitor. 
Pe cei buni îngerii îi ajută să nu cadă, iar pe cei căzuţi îi ridică prin pocăinţă şi spovedanie, şi niciodată nu ne lasă pe noi, deşi uneori greşim. 
Îngerii sînt gata să ne ajute întotdeauna, numai să voim şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu.”

 Amin !!!"

(PR. ANDREI ATUDORI)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu