.

"Vino și asează-te.
Peste două zile nu voi mai fi aici...
Și pe urmă...niciodată."
(Vasili Șukșin)
luni, 18 octombrie 2010

A sti sa asculti

"În lume există mulţi oratori care uimesc prin elocvenţa lor, însă puţine sunt persoanele care ştiu să asculte. A şti să asculţi este foarte dificil, în realitate puţine sunt persoanele care ştiu cu adevărat să asculte.

Când vorbeşte profesorul, profesoara, conferenţiarul, auditoriul pare a fi foarte atent, ca şi cum ar urmări detaliat fiecare cuvânt al oratorului. Totul dă impresia că ascultă, că se află în stare de alertă, însă în fondul psihologic al fiecărui individ există un secretar care traduce fiecare cuvânt al oratorului.

Acest secretar este Eul, Eu Însumi, Sinele Însuşi. Munca numitului secretar constă în a interpreta greşit, în a traduce rău cuvintele oratorului.

Eul traduce în acord cu prejudecăţile, preconceptele, temerile, orgoliile, neliniştile, ideile, memoriile sale etc., etc., etc.

Elevii din şcoală, elevele, indivizii care constituie la un loc auditoriul care ascultă, în realitate nu-l ascultă pe orator. Se ascultă pe ei înşişi, îşi ascultă propriul Ego, pe mult iubitul lor Ego machiavelic care nu este dispus să accepte Realul, Adevărul, Esenţialul.

Doar în stare de alertă noutate, cu Mintea spontană, liberă de greutatea trecutului, în stare de deplină receptivitate, putem realmente să ascultăm fără intervenţia acestui prost secretar de rău augur numit Eu, Eu însumi, Sine Însuşi, Ego.

Când Mintea este condiţionată de memorie, repetă doar ceea ce are acumulat.

Mintea condiţionată de experienţa atâtor şi atâtor zile trecute poate vedea prezentul doar prin lentilele tulburi ale trecutului.

Dacă dorim să ştim să ascultăm, dacă dorim să învăţăm să ascultăm pentru a descoperi noul, trebuie să trăim în acord cu Filozofia Momentaneităţii.

Este urgent să trăim clipă de clipă, fără grijile trecutului şi fără proiectele viitorului.

Adevărul este necunoscutul clipă de clipă. Minţile noastre trebuie să fie mereu alerte, în atenţie deplină, libere de prejudecăţi, preconcepte, cu scopul de a fi cu adevărat receptive.

Profesorii şi profesoarele de la şcoală trebuie să-i înveţe pe elevii şi elevele lor profunda semnificaţie care este cuprinsă în ceea ce se numeşte a Şti să Asculţi.

Este necesar să se înveţe a se trăi înţelept, să rafinăm simţurile noastre, să rafinăm conduita noastră, gândurile noastre, sentimentele noastre.

Nu ne ajută la nimic să avem o mare cultură academică dacă nu ştim asculta, dacă nu suntem capabili de a descoperi noul din moment în moment.

Avem nevoie să ne rafinăm atenţia, să ne rafinăm deprinderile, pe noi ca persoane, lucrurile etc., etc., etc.

Este imposibil a fi cu adevărat rafinat, când nu se ştie asculta.

Minţile brute, grosolane, deteriorate, degenerate, nu ştiu niciodată să asculte, niciodată nu ştiu să descopere noul. Aceste Minţi doar înţeleg greşit traducerile absurde ale acestui Secretar Satanic numit Eu, Eu Însumi, Ego.

A fi rafinat este ceva foarte dificil, şi cere o atenţie deplină. Cineva poate fi o persoană foarte rafinată în modă, îmbrăcăminte, haine, grădini, automobile, prietenii şi totuşi să continue în intimitatea sa să fie grosolan, necioplit, insuportabil.

Cine ştie să trăiască clipă de clipă merge cu adevărat pe Calea Adevăratului Rafinament.
Cine are Mintea receptivă, spontană, integră, alertă, merge pe Cărarea Autenticului Rafinament.

Cine se deschide la tot ceea ce este nou abandonând greutatea trecutului, preconceptele, prejudecăţile, neîncrederile, fanatismele etc., merge triumfător pe Calea Legitimului Rafinament.

Mintea Degenerată trăieşte îmbuteliată în trecut, în prejudecăţi, orgoliu, amor propriu, preconcepte etc., etc.

Mintea degenerată nu ştie să vadă noul, nu ştie să asculte, este condiţionată de amorul propriu.

Fanaticii marxism-leninismului nu acceptă noul. Nu admit a Patra Caracteristică a tuturor lucrurilor, a Patra Dimensiune, din amor propriu. Se iubesc prea mult pe ei înşişi, se ataşează de propriile lor teorii materialiste absurde şi când îi situăm pe terenul faptelor concrete, când le demonstrăm absurditatea sofismelor lor, ridică braţul stâng, privesc acele ceasului lor de mână, invocă o scuză evazivă şi pleacă.

Acestea sunt Minţi degenerate, ramolite, care nu ştiu să asculte, care nu ştiu să descopere noul, care nu acceptă realitatea pentru că sunt îmbuteliate în amor propriu. Minţi care se iubesc prea mult pe ele însele, Minţi care nu cunosc rafinamentele culturale, Minţi grosolane, Minţi necioplite care îl ascultă doar pe Iubitul lor Ego.

Educaţia Fundamentală învaţă cum să asculţi, învaţă cum să trăieşti înţelept.

Profesorii şi profesoarele din şcoli, colegii şi universităţi, trebuie să îi înveţe pe elevii şi pe elevele lor Calea Autentică a Adevăratului Rafinament Vital.

Nu ajută la nimic să stai zece sau cincisprezece ani în şcoli, colegii şi universităţi, dacă atunci când ieşi eşti în interior un adevărat porc în gândurile, ideile, sentimentele şi obiceiurile tale.

Este nevoie urgent de Educaţia Fundamentală, pentru că noile generaţii înseamnă începutul unei Noi Ere.

A venit ora Revoluţiei Adevărate, a venit momentul Revoluţiei Fundamentale.

Trecutul este trecut şi deja şi-a dat fructele sale. Avem nevoie să înţelegem profunda semnificaţie a momentului în care trăim."

( Samael Aun Weor )

sursa:http://www.samael.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu