.

"Vino și asează-te.
Peste două zile nu voi mai fi aici...
Și pe urmă...niciodată."
(Vasili Șukșin)
marți, 8 mai 2018

GNOZA ORIGINARĂ EGIPTEANĂ I. - Jan van Rijckeborgh


"A doua carte: Pimandru lui Hermes

1. Rămâi în tăcere, o Hermes Trismegist, şi reţine bine, ceea ce vreau să te învăț. Îţi spun imediat ceea ce mi-am adus aminte.


2. HERMES: „Mulţi vorbesc despre univers şi despre Dumnezeu, dar opiniile se contrazic, astfel încât nu putem distinge adevărul în ele. Mi-ai clarifica acestea o, Maestre? Nu voi crede decât ceea ce Tu îmi vei revela.”

3. „Ascultă deci, fiule, raportul între Dumnezeu şi univers, adică: Dumnezeu, eternitatea, lumea, timpul şi devenirea.

4. Dumnezeu a făcut eternitatea, eternitatea a făcut lumea, lumea a făcut timpul, timpul a făcut devenirea.

5. Esenţa lui Dumnezeu este binele, frumosul, fericirea şi înţelepciunea; esenţa eternităţii este imuabilitatea; esenţa lumii este ordinea; esenţa timpului este schimbarea, esenţa devenirii este viaţa şi moartea.

6. Spiritul şi sufletul sunt forţele active şi revelatoare ale lui Dumnezeu, permanenţa şi imortalitatea, acestea sunt acţiunea eternităţii; denaturarea şi întoarcerea la perfecţiune, acestea sunt acţiunea lumii; creşterea şi descreşterea sunt acţiunea timpului; proprietatea, este astfel acţiunea devenirii.

7. Astfel eternitatea este în Dumnezeu, lumea este în eternitate, timpul este în lume şi devenirea este în timp.

8. În timp ce eternitatea se odihneşte în jurul lui Dumnezeu, lumea se mişcă în eternitate, timpul se împlineşte în lume şi devenirea se formează în timp. 

9. Dumnezeu este astfel originea tuturor lucrurilor; esenţa Sa este eternitatea, iar lumea este materia Sa.

10. Eternitatea este forţa potenţială a lui Dumnezeu. 
Opera eternităţii este lumea, care nu are început, ci este în devenirea continuă sub acţiunea eternităţii. 
De aceea, nimic din ceea ce este din lume nu va piere niciodată, deoarece eternitatea este incoruptibilă, şi nimic nu va fi nimicit, deoarece eternitatea înconjoară întreaga lume.”Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu