.

"Etica: efortul seninătății de a înțelege lacrimile."
(Andrei Pleșu)

vineri, 11 august 2017


(Mosaico pavimentale policromo con colombe intorno a un labrum (catino), da Pompei, I sec. d.C.
Napoli, Museo Archeologico Nazionale.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu