.

"Etica: efortul seninătății de a înțelege lacrimile."
(Andrei Pleșu)

joi, 8 mai 2014

Istoria Initierii


Inițierea este un mod de viață, bazat pe un ansamblu de tehnici și exerciții, care au ca scop dezvoltarea capacităților de percepție (pentru a putea simți mesajele subtile necesare în comunicarea cu ELI, Ierarhiile Spirituale și Divinitatea), creșterea capacității de studiu, înțelegere și procesare (necesare pentru a cunoaște și înțelege ideile, conceptele și mecanismele logice) și dezvoltarea capacităților de manifestare ale ființei umane, în relație cu propria persoană, cu ceilalți oameni, cu spiritele elementare și forțele naturale.
Inițierea a devenit necesară în momentul pierderii legăturii directe cu Divinitatea, când oamenii nu mai știau care este voia Divinității. Ea a fost păstrată de-a lungul epocilor în locuri discrete, ferită de ochii publicului, fiind destinată unei elite selecționate cu mare atenție, după criterii precise.
Inițierea a apărut începând cu momentul izgonirii din Rai, ca urmare a dezvoltării capacitaților de cunoaștere ale ființei umane. Șarpele i-a sugerat Evei, să îl convingă pe Adam, să mânânce din Pomul Cunoașterii (mărul). Aceasta i-a făcut pe cei doi primi oameni să își de-a seama că sunt goi, iar acesta a fost primul act de cunoaștere al ființei umane, referitor la bine și rău.
Acest moment s-a produs în cadrul celei de-a 5-a Epoci a celei de-a treia Perioade și anume în Lemuria.
Au existat inițial 3 Faze (105.840 de ani fiecare), formate fiecare din 7 Perioade (a câte 15.120 de ani), perioade care conțin fiecare câte 7 Epoci de cultură a câte 2160 de ani.
După primele 3 Faze, Vechiul Saturn, Vechiul Soare și Vechea Lună, urmează Faza actuală Pământul actual, care este format din 7 Perioade:
1. Polară
2. Hiperboreeană
3. Lemuria
4. Atlantida
5. Perioada celor 7 Biserici (Actuală)
6. Perioada celor 7 Peceți
7. Perioada celor 7 Trâmbițe
In cea de-a cincea Epoca a Lemuriei s-a produs separarea elementelor masculine de cele feminine. Adam s-a plâns de plictiseală Divinității, iar apoi a fost adormit, i s-a extras o coastă (componenta elementelor feminine din Adamul androgin) și a fost creată Eva. Și de atunci a dispărut plictiseala!...
Acum ne aflăm în cadrul celei de-a 5-a Epoci, cea a Bisericii din Sardes, a cărei manifestare se derulează din 1413 până în anul 3573...
Inițierea se derula într-o formă minimă în prima ei fază, cea lemuriană. Capacitățile omului erau orientate spre Lumea Spirituală, iar contactul cu Divinitatea încă funcționa mulțumitor.
La finalul Perioadei Atlantida relația om-Divinitate s-a deteriorat în mod accentuat, pe măsură ce creștea cunoașterea omului orientată spre Planul Fizic.
În prima Epoca a Perioadei Actuale, Prima Biserică (Efes), omul proaspăt ieșit din Atlantida se afla în fața cuceririi Planului Fizic. Cea mai evoluată civilizație a acelei Epoci se manifesta în Vechea Indie, acolo unde Rama i-a îndemnat pe oameni să cunoască Planul Fizic și să îl cucerească. Spre finalul Epocii Indiene a apărut Krishna, cel care le-a temperat elanul oamenilor care se aruncaseră asupra planului Fizic, spunându-le că fizicul este Maya (iluzie).
În cea de-a doua Epocă, în Vechea Persie, apare Zoro-Aster (Zoroastru, Zarathustra), adica ”Stea de Aur”, cel care le-a adus oamenilor primele noțiuni despre dualismul Planului Fizic, vorbindu-le despre Lumină-Întuneric, Bine-Rău, etc. El i-a anunțat pe oameni despre luptele Fiilor Luminii împotriva Fiilor Întunericului, lupte ce încă nu s-au terminat... El este cel care a anunțat sosirea Fiului lui Dumnezeu, al Logosului Creator, și manifestarea Sa ca ființă umană coborâtă în Planul Fizic.
A treia Epocă este cea Egiptului Antic, o epocă spectaculoasă, în care cunoașterea omului conținea în egală măsură elemente fizice și spirituale. Egiptul a însemnat o perioadă de fundamentare la nivel înalt a inițierii, bazatăa pe cele mai xcompelxe tehnici și exerciții specifice omului acelei epoci, care nu avea decât 3 corpuri funcționale (fizic, eteric, astral).
În spiritul misterelor și tainelor, ascunse prin subsolurile piramidelor și ale Școlilor inițiatice de la Theba, Luxor, Karnak, Alexandria, s-au format toți marii inițiați ai acestei epoci. Egiptul reprezenta Sorbona, Oxford-ul și Harvard-ul acelei epoci, toți marii inițiați, trecând pe acolo, măcar pentru a-și face Masteratul sau Doctoratul.
Sistemul inițiatic cel mai complex al omului cu 3 corpuri a fost creat de Hermes Trimegistos, cel de 3 ori Mare, cel care cu 3000 de ani înainte de Hristos a creat școlile Egiptului Antic, ale Hierofanților, fundamentând și strcuturând cunoașterea într-un mod excepțional.
Începând cu anul 747 inainte de Hristos, se intră în cea de-a patra Epocă, cea Greco-Romană. Foarte puțini știu cine sunt romanii și de unde au apărut ei. Ca să lămurim acest mister trebuie să apelăm la Trilogia lui Homer (Iliada, Odiseea, Eneida). La finalul Iliadei, ca urmare a găselniței stupefiante a lui Ulise, grecii cuceresc și distrug Troia, marele oraș ce străjuia malurile Bosforului în Anatolia. De ce s-au luptat 10 ani grecii, ca să cucerească Troia? Din cauza taxelor vamale!!!...Grecii aveau o flotă numeroasă și foarte activă, fiind principalii promotorii ai comerțului internațional în acele timpuri. De fiecare dată când treceau prin strâmtoarea Bosforului în sus spre a aproviziona Pontus Euxinus cu ulei, vin, măsline, citrice, etc...și de fiecare dată când transportau produse dacice de export: grânele, mierea, lâna, inclusiv Lâna de Aur (piei de oaie umplute cu pulbere de aur, adunată prin lăsarea lor pe fundul râurilor din munții posesori de aur ai Daciei), erau nevoiți să plătească taxă de trecere, vamă, troienilor. Iar taxele creșteau mereu, de la un an la altul.
La un moment dat, grecii s-au hotărât să rezolve problema și să radă Troia de pe hartă, ceea ce au și făcut la capătul unui război de 10 ani. Povestea cu Elena, soția lui Menelau, răpită de Paris și dusă la Troia a fost un simplu pretext...
Din masacrul Troiei au scăpat 50 de troieni, pe care Enea, unul din cei 50 de fii ai lui Priam, ultimul rege al Troiei, a reușit să-i îmbarce pe o corabie și să fugă. După câțiva ani, troienii lui Enea, supraviețuitorii, au ajuns la vărsarea Tibrului în Mediterana, pe coasta Italiei, unde s-au stabilit pe teritoriul tribului Latium (latini) și au pus bazele orașului AlbaLonga. Doi din fii troienilor, frații gemeni Romulus și Remus, sunt cei care, după câțiva ani au pus bazele Romei...
Romanii sunt urmași direcți ai troienilor. Dintr-un popor de vameși s-a născut un popor care nu avea economie și nu producea nimic în afară de armament, un popor de militari profesioniști (legionari cu contract pe 25 de ani) care trăia din cucerirea vecinilor și jefuirea bogățiilor acestora.
În Imperiul Roman toți oamenii de știință, arhitecții, profesorii, erau greci. Din această cauză epoca este denumită Greco-Romană. Grecii au dezvoltat știința, cultura, etc, iar romanii au cucerit lumea, dar nu reușeau să se descurce fără știința grecilor.
Imperiul roman a rezistat multă vreme. Întemeiată în 753 î. Ch., Roma a rezistat până în anul 476, când a fost distrusă de triburile germanice, iar Odoacru, ultimul lider al Romei s-a recunoscut vasal al Imeriului Roman de Răsărit. Aceasta ultimă rămășiță a fostului mare imperiu, Imperiul Roman de Răsărit a dispărut în 1452, când Mahomed al II-lea a cucerit Constantinopolul.
Din 1413 omenirea intrase în cea de-a 5-a Epocă, cea a Bisericii din Sardes, epoca Germanică. Nemții sunt cei care au oferit lumii modelarea sufletului prin intermediul muzicii, ridicând initierea cu Lira a lui Orfeu la o cotă înaltă, specifică omului posesor de Eu individual.
In 1444, Gutemberg inventa tiparul, oferind posibilitatea răspândirii rapide a cuvântului pe scară foarte largă. Și exemplele sunt nenumărate, privind impulsul celei mai avansate civilizații, cea dominantă în epoca celei de-a 5-a Biserici.
Tot nemții sunt cei care au creat și România. Începând din februarie 1866 Carol I de Hohenzolern-Sigmaringen a devenit domn al Principatelor Unite. În 1877 s-a bătut cu turcii, susținuți de nemți, reușind să obțină recunoașterea independeței, după victoriile de la Rahova, Smârdan, Grivița și Plevna. El este cel care proclamă Regatul României la 10 mai 1886, încoronându-se cu o coroană făurită din oțelul săbiilor capturate de la turci, la Plevna.
Nepotul său Ferdinand, neamț, născut și educat în Germania, este cel care a creat România Mare la 1918. Despre Carol al II-lea nu pot să afirm că era neamț, deoarece era născut și educat în România...

Revenind la scolile inițiatice, după Egiptul Antic, au apărut școlile grecești de inițiere cu centrele lor cele mai puternice la Delphi și Crotona. Pitagora, fondatorul și mentorul școlii din Crotona, al cărei campus număra 2000 de studenți, era cea mai înaltă și cea mai modernizată, fiind adaptată la cerințele epocii.
Ca element definitoriu la greci, fizicul a devenit mai important decât spiritualul, ei reușind performanța să îi facă și pe zei să se comporte ca niște oameni și să comită multe din actele umane.
Datorită ponderii exagerate a elementului fizic, grecii au uitat că sunt ființe spirituale, venite în Planul Fizic ca să învețe și să devină mai performanți. Identificându-se cu fizicul lor, grecii au creat statuile de o frumusețe impresionantă existente în frumoasele lor temple de pe malul Propontidei... Aceste statui frumoase care idolatrizează omul ca si corp fizic, sunt născute din frica de moarte. Le era frica pentru că după moarte nu va mai rămâne nimic din ei și atunci și-au făcut statui, ca să păstreze amintirea a ceea ce au fost când erau în viață...
Ultimul popor care își păstrase conștiența de sine și știa că omul este ființă spirituală erau dacii... Cât timp Izvorul de la Fețele Albe a funcționat, au existat dacii ca popor și ca ființe spirituale, conștiente de statutul lor... În iulie 106, după cucerirea Daciei de către romani, Izvorul a fost oprit.... și a fost redeschis în 10-11 iulie 2010, spre beneficiul celor trăitori pe aceste meleaguri în prezent...
Școlile inițiatice au suferit o transformare majoră în epoca greco-romană, ca urmare a intervenției lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel a cărui venire fusese anunțată de Zoroastru încă din Vechea Persie.
Hristos a adus oamenilor un corp nou, Eul individual și asta a revoluționat inițierea. Metodele specifice pentru omul cu 3 corpuri, produc efecte secundare grave, la omul cu 4 sau mai multe corpuri active. Din acel moment, omul cu minim 4 corpuri trebuie să urmeze calea de inițiere specifică și anume calea de inițiere creștină, cea care conține 7 trepte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu