.

"Vino și asează-te.
Peste două zile nu voi mai fi aici...
Și pe urmă...niciodată."
(Vasili Șukșin)
joi, 28 decembrie 2017

AVINU MALKEINU – PĂRINTELE NOSTRU, REGELE NOSTRU"Părintele nostru, Regele nostru,
Dinaintea Ta am păcătuit,
Am greşit.

Părintele nostru,
Singurul nostru Rege eşti Tu,
Nu avem alt rege, nu.

Fă bine pentru Numele Tău
Şi nimănui nu-i va fi rău.

Înnoieşte-ne un an bun,
Un an nou şi bun.

Împilările zvârlite pe umerii noştri zădărniceşte
Şi le opreşte.

Gândul celor ce ne urâsc opreşte,
Zădărniceşte.

Opreşte ale duşmanilor noştri ticluiri
Şi uneltiri.

Alungă orice clevetitor
Mincinos şi ticluitor.

Astupă gurile la ai noştri clevetitori
Şi bârfitori.

Ciuma şi sabia le opreşte,
La fel şi pierzania, păcatul, robia,
Distrugerea, ticăloşia,
De la fiii Legământului Tău le goneşte.

Nu lăsa să intre la aleşii Tăi molima, nebunia
Şi urgia.

Părintele nostru,
Pentru păcatele noastre Te rugăm: iertare,
Căci Tu eşti Bun şi Mare.

Şterge din faţa ochilor Tăi înscrisurile cu ale noastre păcate,
Toate.

Readu-ne la Tine prin pocăinţă,
Prin credinţă.

Trimite vindecare bolnavilor neamului Tău,
De orice boală, de orice rău.

Şterge orice judecată grea,
Orice pedeapsă rea.

Ţine-ne minte; în faţa Ta,
Pe veci ne vom afla.

În Cartea Vieţii înscrie-ne cu-o viaţă bună,
Fericită şi bună.

Înscrie-ne în Cartea Mântuirii
Şi izbăvirii.

Înscrie-ne în Cartea Câştigului spre a ne putea întreţine
Şi a ne hrăni bine.

Înscrie-ne în Cartea Meritelor
Şi a faptelor bune tuturor.

În Cartea Iertării ne înscrie,
Iertare şi îngăduinţă să ne fie.

Fă să răsară pentru noi izbăvire
Şi mântuire.

Înalţă raza de lumină poporului Tău Israel,
Ca altădată, la fel.

Luminează calea lui Mesia, Unsul Tău,
Urmaşul lui David, fiul său.

Umple mâinile noastre cu ale Tale Binecuvântări,
Până în cele mai înalte zări.

Umple hambarele cu rod bogat,
Îmbelşugat.

Părintele nostru,
Ascultă-ne glasul, fie-Ţi milă, noi Te iubim,
Vrem să trăim.

Primeşte cu milă şi bunăvoinţă a noastră rugăciune
Şi cuvintele ei bune.

Deschide Porţile Cerului rugii noastre,
Mai sus de cele mai înalte astre.

Aminteşte-ţi că suntem ţărână şi pământ
Şi avem cu Tine legământ.

Nu ne trimite înapoi cu mâinile goale, nu ne alunga,
Primeşte ruga noastră cu Mila Ta.

Fă ca acum să fie ceasul milei şi mântuirii,
Îngăduirii.

De noi şi de pruncii noştri ai milă,
Ai milă.

Părintele nostru,
Fă asta pentru martirii ce au murit pentru Numele Tău Sfânt,
Pe acest pământ.

Fă asta pentru cei măcelăriţi mărturisind Unicitatea Ta,
Nu-i uita.

Fă asta pentru cei trecuţi prin foc şi apă ca Numele Tău să-L sfinţească,
Să-L slăvească.

Răzbună sângele vărsat de robii Tăi,
Omorâţi de cei răi.

Fă asta, dacă nu pentru noi – pentru Tine
Şi nouă ne va fi bine.

Fă asta pentru Tine, mântuieşte-ne,
Izbăveşte-ne.

Fă asta pentru Mila Ta neţărmurită,
Neîngrădită.

Părintele nostru,
Fă asta pentru Numele Tău cel Mare,
Înfricoşător, viteaz şi tare,
Pe care şi noi îl purtăm
Şi nu-L uităm.

Părintele nostru, Regele nostru,
Cu toate că nu putem spune,
Că am fi făcut fapte bune,
Cu toate că nu am făcut nici o bună faptă,
Pentru care să putem primi răsplată,
De noi ai milă, Te îndură,
Salveză-ne de orice ură,
Pomană-ţi cerem, nu dreptate,
Te rugăm, mântuieşte-ne în toate."Traducere de: Lucian-Zeev Herşcovici

[Poem sinagogal recitat evreii aşkenazi în primele zece zile ale anului nou, de la 1 Tişrei (Roş Haşana, Anul nou evreiesc) la 10 Tişrei (Ziua Expierii, „Yom Kipur”). Compus probabil în Germania în secolul al 12-lea. Într-o forma puţin diferită, este recitat şi în zilele de post din restul anului. După câte ştim, este prima traducere versificată în limba română, celelalte traduceri fiind în proză]


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu